Kan ik metaseach platforms koppelen? (bv TripAdvisor, Google Ads)

SmartHOTEL biedt geen directe verbinding met TripAdvisor, maar we hebben enkele partnersites die dit wel bieden.

TripAdvisor is een metasearch-website die informatie uit de belangrijkste boekingssites (bijv. Booking.com, Expedia, enz.) en de eigen website van je hotel haalt.

Als je geïnteresseerd bent in het adverteren van je hotel op TripAdvisor, moet je er zeker van zijn dat je een zakelijk account bij hen hebt. Als dit is geregeld kunt je het hotel opzetten op de website. Ga naar www.tripadvisor.com/Owners, zoek je hotel op, vul de vereiste gegevens in en voltooi het verificatieproces om je hotel te bevestigen. Je krijgt hiernaast ook uitleg over hoe je je eigen website kunt koppelen, zodat deze in het vergelijkingsoverzicht wordt toegevoegd (TripAdvisor widgets).

Wanneer je je bij TripAdvisor aansluit en de reserveringen wilt ontvangen via de channel manager, dan heb je een koppeling nodig met één van de volgende boekingssites: 

 

HotelREZ

Deze OTA biedt connectiviteit met de meeste metasearch-partners, zoals Google, Kayak en TripAdvisor. HotelREZ zal ook je hotel meenemen in gerichte marketingcampagnes om de directe business aan te moedigen. Ze bieden ook GDS-connecties en Online Boekingsmodules. Laat het ons weten wanneer je meer informatie wilt. 

 

MyHotelShop.de

Deze OTA is vooral gericht op de Duitse markt. Je hoeft geen contract te tekenen met deze OTA, wij nemen contact met je op en maken de koppeling.

 

NetAffinity

Hotels die gebruik maken van de Net Affinity Booking Engine kunnen zich ook aansluiten op Google Hotel Ads, Trivago en TripAdvisor meta-zoekplatformen.

 

Je kunt ook een metasearch-provider kiezen die data vanuit de channel manager ontvangt, en waarbij boekingen worden ontvangen via je online boekingsmodule en niet via de metasearch-provider. 

 

D-Edge

D-Edge werkt als een boekingsmodule achter de schermen, waarmee vanuit de channel manager een connectie loopt. De boekingsmodule die achter de schermen opereert, zorgt weer voor directe boekingen via je hotelwebsite.

 

Wihp

Wihp haalt alle gegevens op uit de channel manager en vervolgens kies je in hun systeem welke gegevens je naar de metasearch-kanalen wilt sturen, die op hun beurt business naar de website van het hotel brengen.

 

Ga voor een volledige lijst van onze Metasearch-conecties naar onze pagina Koppelingen.